Dne 7. 10 2017 jsme se s Vámi všemi moc rádi viděli na další pejsánkové akci - DEN PSÍCH NADĚJÍ. Děkujeme za podporu nejen všechn soutěžících, ale i útulků, spolků, nadací, sdružení.....

 

Den psích nadějí  Den psích nadějí  den psích nadějí  den psích nadějí  den psích nadějí