Aktuality

- Přehled aktualit a informací, týkajících se psů v Ostravě a nejbližším okolí.

Od 7. 11. 2015 nabízíme možnost venčení pejsků z našeho útulku. Zájemce o venčení musí splňovat následující podmínky: dosáhnout věku 18 let, prokázat se občanským průkazem (ne bydliště na úřadě) a složit vratnou zálohu 200 Kč. Další důležité informace jsou uvedeny v Prohlášení o podmínkách venčení psů. POZOR ZMĚNA OD 11. 4. 2016 - Venčení bude probíhat ve dnech: středa, sobota, neděle, vždy od 12 – 16 hod. V těchto dnech budou psi k venčení vybráni zaměstnanci útulku. Zájemce o venčení si může zvolit pejska z určených vybraných psů pro daný den, kdy kapacita bude omezena. Nelze si pejska k venčení, pořadí zájemců ani dobu venčení předem objednat či rezervovat. Pokud máte svého pejska a chtěli by jste vyvenčit pejska z útulku, nechte prosím svého psa doma. Půl hodiny před koncem venčení, tj. od 15:30 hodin, pejsky již na procházky nevydáváme. Děkujeme za pochopení.

 mapa s uzemim

Od dubna do října máte všichni opět možnost, si v útulku vybrat svého čtyřnohého kamaráda také osobně. Pravidelně v pátky, v době 13 – 15 hodin, můžete v půlhodinových intervalech shlédnout pejsky z útulku ve výbězích, kdy bude zpřístupněna určitá vnější část útulku.  V chladných měsících není tento osobní výběr možný, neradi bychom, aby nám pejsci prochladli či onemocněli.

výběr kamaráda

Jménem provozovatele útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří v roce 2016 darovali pejskům v útulku věcné a finanční dary. Množství všech darů nás velmi mile překvapuje každý den a pejsci tak budou mít krásné Vánoce a nejen je. Velice si vážíme všech, kteří tímto potěší a rozzáří pejsky v útulku.

Ještě jednou děkujeme a přejeme Vám spoustu krásných chvil prožitých v příjemné atmosféře Vánoc, v novém roce hodně úspěchů, pevné zdraví a mnoho radostných dnů, také se svými mazlíčky.

 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.

vedoucí odboru

ochrany životního prostředí

 

PF 2017

OD 4. 10. do 4. 11. 2016 MÁTE MOŽNOST POMOCI PEJSKŮM A KOČIČKÁM PO CELÉ REPUBLICE JEŠTĚ VÍCE :-)

Náš útulek se zapojil do dobročinné sbírky krmiva pro psy a kočky v útulcích -  "Modrý puntík", kterou pořádá veterinární klinika Vethope ve dnech 4. 10. – 4. 11. 2016.

Do našeho útulku, který je jedním ze sběrných míst, tak můžete pejskům a kočičkám přinést nějaké dobrůtky a to kterýkoliv den od 10. do 17. hodiny. Jako poděkování a důkaz toho, že byl dar předán, získáte samolepku Modrý puntík a nárok na zdravotní prohlídku zvířete za 1 Kč na veterinární klinice Vethope.

Shromážděné dary budou přerozděleny a předány zúčastněným útulkům.

Více informací se dozvíte zde: https://www.facebook.com/vethopeklinika/?fref=ts

Modrý puntík

Každé pondělí, od 13 do 15 hodin, máte v útulku možnost poradenství pro pejsky, které jste si z našeho útulku převzali. Opatrovníci a noví majitelé útulkových pejsků mohou přijít do útulku, ať už s pejsky, či bez nich. Zde se jim budou věnovat zaměstnanci útulku, kteří jim poradí jak se základním výcvikem, tak také pomohou s případným odbouráváním zlozvyků, s přístupem ke konkrétnímu pejskovi, a další poradenství dle potřeby. Každý příchozí do poradny s pejskem, bude muset předložit očkovací průkaz psa s řádnou vakcinací.

Náš útulek se účastnil doprovodné kampaně "Pomozte naplnit misky v útulcích", v pátek dne 30. 9. 2016, v AVIONU Shopping Park Ostrava, kde jste měli možnost navštívit náš stánek a zakoupit nebo přinést útulkovým pejskům různé dobrůtky nebo konzervy, kterých není nikdy dost :-) Celkem se nám podařilo nashromáždit úžasných 236 kg krmiva. U stánku jste se určitě dověděli informace, které Vás zajímaly a měli jste příležitost shlédnout aktuální nabídku pejsků k opatrovnictví. Spousta z Vás si přišla popovídat o domácích mazlíčcích a my jsme se nemohli nabažit zážitků s nimi. Všem dárcům  a pořadatelům za útulkové pejsky velmi děkujeme a budeme se těšit na další ročník této skvělé akce.

 

Albert 30. 9. 2016  Albert 30. 9. 2016  Albert 30. 9. 2016  Albert 30. 9. 2016  Albert 30. 9. 2016  Albert 30. 9. 2016  Albert 30. 9. 2016  Albert 30. 9. 2016  Albert 30. 9. 2016  Albert 30. 9. 2016

Od 11. 4. 2016 bude pondělní venčení útulkových pejsků přesunuto na nedělní dny. Zájemci o venčení tak mohou přicházet do útulku venčit ve středy, soboty a neděle v době 12 – 16 hodin. Pondělní venčení se tímto dnem ruší. Místo něj bude probíhat poradenství.

venčení

Do sekce "ZTRATIL SE" můžete sami vkládat údaje o zvířeti, které se vám ztratilo či zaběhlo spolu s fotografií. Odesláním informací o ztraceném zvířeti a svých osobních údajů dáváte souhlas ke zpracování těchto údajů pro potřebu evidence ztráty zvířete po dobu dvou týdnů. Poté budou všechna data automaticky vymazána. Odeslané informace týkající se ztráty zvířete ověří zaměstnanec útulku, který potvrdí publikaci ztráty na webových stránkách a tím ji zpřístupní veřejnosti. Zveřejněn bude pouze váš telefonní kontakt a údaje o zvířeti.

Stejné podmínky platí také pro sekci "DARUJI", kde máte možnost vložit údaje o zvířeti, které chcete darovat a připojit tak i fotografii zvířete.

Útulek pro psy v Ostravě – Třebovicích si vyhrazuje právo nezveřejnit informace v sekcích „ZTRATIL SE“ a „DARUJI“ v případě, že nebude možné ověřit zadavatele nebo budou uvedeny nepravděpodobné informace.