Pes chovaný na území statutárního města Ostrava musí být dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 trvale označen elektronickým čipem ISO standardu, do dovršeného 4. měsíce věku psa. Chovatel psa je povinen se přihlásit do evidence Statutárního města Ostrava do 30 dnů ode dne označení psa mikročipem nebo nabytí psa již mikročipem označeného.