Bez jednotlivých dárců a sponzorů útulku, by naše zařízení nemohlo fungovat. Rádi bychom proto poděkovali alespoň touto cestou

Podívejte se na jednotlivé kategorie: