Díky tomuto projektu k nám 23. 4. 2021 opět dorazila pěkná kupa výborné bašty pro naše útulkové chlupáče od partnera Brit.

Tímto bychom chtěli mnohokrát poděkovat všem, kdo se na projektu jakýmkoliv způsobem podíleli a také za možnost účasti.