Dne 30. 11. 2019 nás poctily svou návštěvou turistické oddíly Dráčata z Michálkovic a Athelas z Havířova (28 dětí se svými vedoucími). Pejskům přinesly dobrůtky na přilepšenou, za které jim moc děkujeme. 

Tato beseda byla opravdu zajímavá a přínosná, děti byly velmi pozorné a zvídavé. Dozvěděly se o chodu útulku od přijetí pejska až po odchod do nového domova. Zaujalo je odchytové vozidlo a vše kolem něj (nejnebezpečnější odchyty, odchyty na dálnici, jak zacházet se zraněnými nebo nebezpečnými psy). Prohlédly si ordinaci, seznámily se s ošetřováním a čipováním psů, obešly kolem venkovních kotců a nakonec  se na cvičišti seznámily s jedním naším štěnětem.