Děti z MŠ Mrňousek z Ostravy – Třebovic zavítaly za pejsky 17. 4. 2019 a přinesly jin také dobrůtky. Nejvíce se jim líbilo na našem cvičisti s Baryčkem, který se předváděl, jak nejlépe umí. Besedu o chodu útulku si také děti užily a dozvěděly se spoustu nových informací.