Provozovatel útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích děkuje všem dárcům, kteří v letošním roce darovali pejskům v útulku věcné a finanční dary. Velice si vážíme všech, kteří tímto na čtyřnohé kamarády tolik myslí. Děkujeme......

Krásné vánoční svátky Vám všem přejeme a v novém roce hodně úspěchů, pevné zdraví a také mnoho radostných dnů, nejen se svými mazlíčky.

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA,

vedoucí odboru ochrany životního prostředí