Velký dík a mnoho pozdravů posílají útulkáčci novomanželům Dlugoszovým, kteří si své „Ano“ potvrdili dne 13. 08. 2020. Všechny dobrůtky pro pejsky nám do útulku přivezla paní Dlugoszová v pondělí 17. 08. 2020. Za tento úžasný nápad velmi děkujeme a přejeme na společné cestě životem spoustu nádherných chvil.