Nadšení útulkoví pejsci posílají tisíceré díky také cca 35 zaměstnancům IT firmy POSKI.COM, kteří je podpořili, nakoupili různé dobrůtky a hračky a osobně předali pod vánoční stromeček. Těmto mladým lidem jsme připravili malou besedu, na které se seznámili s chodem útulku. Na závěr měli možnost na našem rozsáhlém cvičišti poznat jedno z našich štěňátek.

Logo Útulek Ostrava Logo Ostrava