Poděkování patří společnosti Exit Ostrava – únikové hry, která uspořádala sbírku a předala ji 20. 2. 2020 pejskům přímo v útulku. Osobně přišel za všechny pejsky poděkovat také Gabinek, který má moc rád společnost, ale ještě radši má palmsky, kterých se mu dostala od všech předávajících spousta. Pejsci velice děkují za všechny předané dárečky a laskominky.

Logo Útulek Ostrava Logo Ostrava