Každé pondělí, od 13 do 15 hodin, máte v útulku možnost poradenství pro pejsky, které jste si z našeho útulku převzali. Opatrovníci a noví majitelé útulkových pejsků mohou přijít do útulku, ať už s pejsky, či bez nich. Zde se jim budou věnovat zaměstnanci útulku, kteří jim poradí jak se základním výcvikem, tak také pomohou s případným odbouráváním zlozvyků, s přístupem ke konkrétnímu pejskovi, a další poradenství dle potřeby. Každý příchozí do poradny s pejskem, bude muset předložit očkovací průkaz psa s řádnou vakcinací.