Zaměstnanci Magistrátu města Ostravy se zapojili dne 10. 12. 2015 do sbírky pro psy z městského útulku. Množství darovaných věcí předčilo očekávání, protože nikomu nejsou lhostejné osudy psů, kteří se, ne vlastní vinou, do útulku dostali. K této sbírce se připojil také městský obvod Ostravy – Mariánské Hory. Za všechny dárečky velmi děkujeme.