Celkový počet psů umístěných v útulku - 55

Dnes můžeme přijmout do naplnění kapacity Karantény útulku třicet sedm psů.  

Izolace 

  • část útulku pro psy v léčení – není umístěn žádný pes, 10 volných kotců z 10

Karanténa 

část útulku pro psy nově přijaté, pes je zde umístěn po dobu 3 týdnů (doba určena Krajskou veterinární správou. Provozní řád útulku zveřejněn na těchto stránkách v Dokumentech!) 

  • umístěno 13 psů a 37 volných kotců z 50

Provoz   

  • část útulku pouze pro psy zdravé!!!, kteří prošli karanténou!!!, mají za sebou již řádné odčervení, odblešení, čipování a vakcinaci!!!
  • umístěno 42 psů a 75 volných kotců ze 117