Celkový počet psů umístěných v útulku - 52

Dnes můžeme přijmout do naplnění kapacity Karantény útulku dvacet osm psů.  Z toho jedno místo je určeno pro psa zraněného, agresivního, apod.

Izolace 

  • část útulku pro psy v léčení – jsou umístěni 3 psi a 7 volných kotců z 10

Karanténa 

  • část útulku pro psy nově přijaté, pes je zde umístěn po dobu 3 týdnů (doba určena Krajskou veterinární správou. Provozní řád útulku zveřejněn na těchto stránkách v Dokumentech!) 
  • umístěno 22 psů a 28 volných kotců z 50

Provoz   

  • část útulku pouze pro psy zdravé!!!, kteří prošli karanténou!!!, mají za sebou již řádné odčervení, odblešení, čipování a vakcinaci!!!
  • umístěno 27 psů a 90 volných kotců ze 117