Stáhněte si vzory smluv.

  • Vzor smlouvy o opatrovnictví psa - vzor smlouvy, která zajišťuje do doby vyjasnění vlastnických vztahů ke psu život v řádných podmínkách odpovídajících jeho potřebám a právním předpisům, a to cestou jeho svěření na uvedenou dobu do opatrování opatrovateli psa.
  • Vzor darovací smlouvy - vzor darovací smlouvy bezplatného převod vlastnického práva ke psu.

 

Ostatní dokumenty